Wystawa „Widzialne i doświadczalne” jest pierwszą w Polsce prezentacją prac mieszkającej w Berlinie Jenny Brockmann. Artystka przenosi interakcje międzyludzkie i procesy zachodzące w organizmie na sytuacje przestrzenne. W pracach zaprezentowanych na wystawie eksploruje na różne sposoby powiązania ciała i świadomości. W myśl filozofii fenomenologicznej stara się zakwestionować dychotomiczny podział na ciało i umysł.

Na parterze Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ”Elektrownia” pokazane zostaną instalacje i environments, które zachęcają do koncentracji na doświadczeniach ciała w danym otoczeniu. Twórczość Jenny Brockmann zaprasza do spojrzenia z nowej perspektywy na własne, częściowo nieuświadomione, reakcje i automatyzmy zachowania.

Stanowi również zachętę do podjęcia próby powrotu do równowagi sensorycznej – jak pisze fiński architekt Juhanni Pallasmaa, jej brak jest wynikiem dominacji zmysłu wzroku w naszej kulturze i prowadzi do poczucia wyobcowania.

Na pierwszym piętrze „Elektrowni” zostaną pokazane obiekty, które odnoszą się do poszczególnych procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Jenny Brockmann rozkłada cielesność na części pierwsze i analizuje poszczególne jej funkcje i aktywności. Zaprezentowane prace inicjują wiele pytań, między innymi dotyczących nieuświadomionych procesów, które decydują o naszym człowieczeństwie. Artystka podkreśla fizyczny aspekt człowieczeństwa oraz fakt, że nasze bycie w świecie i świadomość są nierozerwalnie związane z ciałem.

AUTOR:

Jenny Brockmann (ur. 1976 r.) – artystka i rzeźbiarka. Studiowała sztuki wizualne na Universität der Künste w Berlinie; tytuł uzyskała u Rebekki Horn. Dyplomowana architektka na Technische Universität w Berlinie. Wystawy m.in. w: Kasko, Bazylea; St. Pancras, Londyn; Haus am Lützowplatz, Berlin; The Genia Schreiber University Gallery, Tel Awiw; Hudson River Center for Contemporary Art, Peekskil (USA) i Kaohsiunh Museum of Fine Arts, Tajwan.

Wystawę można oglądać do 16.10.2016

Kurator: Maria Franecka

Fot. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu