III edycja Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM dobiega końca. 21 listopada (wtorek) dowiemy się, który z sześciu finalistów otrzyma laury zwycięstwa, a tym samym uznanie samego Krzysztofa Pendereckiego.


Albert Carbonell Sauri (Hiszpania), Gianluca Castelli (Włochy), Michael Gatonska (USA), Wojciech Kostrzewa (Polska), Andrea Portera (Włochy), Hajime Shimizu (Japonia) to nazwiska kompozytorów, którzy zostali wyłonieni w trakcie obrad jury I etapu spośród 110 poprawnie nadesłanych partytur i tym samym zakwalifikowali się do finału konkursu. Autorzy najlepszych kompozycji już 19 listopada przyjadą do Radomia, aby przyjrzeć się próbom Radomskiej Orkiestry Kameralnej. A potem nie pozostanie im nic innego jak cierpliwie czekać na werdykt głównego jurora, prof. Krzysztofa Pendereckiego. Koncert finałowy odbędzie się 22 listopada 2017r. (wtorek) o godz.18:00 w Sali Koncertowej im. K. Pendereckiego. Po wykonaniu kompozycji przez Radomską Orkiestrę Kameralną zapadnie decyzja, kto w tym roku otrzyma lur zwycięstwa.

Przyznane zostaną trzy nagrody regulaminowe:

I nagroda: 30000 zł

II nagroda: 10000 zł

III nagroda: 5000 zł

Zostanie przyznana także nagroda publiczności. W trakcie przerwy każda osoba obecna na koncercie będzie mogła wskazać na przygotowanych wcześniej kartach do głosowania jeden z utworów, który jej zdaniem był najlepszy. Po przeliczeniu głosów, kompozycja, która uzyska największe poparcie otrzyma nagrodę publiczności w wysokości 5 000zł (nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS). Będziemy mieli okazję przekonać się, czy zdanie profesjonalisty jest zgodne z gustami osób na widowni.

Publiczność będzie miała niecodzienną okazję osobiście porozmawiać z jurorami oraz pogratulować finalistom i zwycięzcom konkursu podczas przyjęcia po koncercie. Konkurs został zorganizowany dzięki pomocy finansowej firmy International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. (producent innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu tytoniowego www.itmgroup.eu) oraz Gminy Miasta Radomia. Patron medialny – Program 2 Polskiego Radia.


Konkurs był otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości bez limitu wieku. Jego specyfiką jest dwuetapowa procedura. W pierwszym etapie nadesłane anonimowo utwory oceniało trzyosobowe jury: Paul Patterson, Piotr Moss i Maciej Żółtowski. Do drugiego etapu, publicznego wykonania podczas specjalnego koncertu Radomskiej Orkiestry Kameralnej, zostało zakwalifikowanych sześć prac.

Jury obradowało w siedzibie Radomskiej Orkiestry Kameralnej w pierwszych dniach września. Jurorzy mieli przed sobą niełatwe zadanie. Każdej z nadesłanych partytur należało poświęcić wiele uwagi. Na podstawie samego tylko zapisu nutowego wprawne ucho kompozytora lub dyrygenta potrafi odtworzyć realne brzmienie kompozycji, choć często nie jest to zadanie łatwe, szczególnie w przypadku dzieł awangardowych, posługujących się nowoczesną, skomplikowaną notacją. Po trwających trzy dni obradach, jurorzy uzgodnili werdykt. Z niecierpliwością czekali na ujawnienie danych kompozytorów. Okazało się, że finaliści pochodzą z bardzo różnych stron świata, niestety tym razem żaden z Polaków nie przeszedł do drugiego etapu.


Celem organizowanego konkursu jest wzajemne zbliżenie muzyki współczesnej i publiczności regularnych koncertów filharmonicznych. Dotychczas realizowane konkursy nie uwzględniały udziału publiczności podczas finalnego wyboru laureatów. Unikalne jest też powierzenie funkcji jurora na tym etapie jednej osobie. Będzie to tym samym konkurs autorski, w którym odpowiedzialność nie będzie rozłożona na kilka, często bliżej nie znanych osób. Wzorem jest tu dla nas organizowany od wielu lat z wielkim powodzeniem konkurs Toru Takemitsu Composition Award w Tokyo, gdzie funkcję głównego jurora powierza się co roku wielkiemu autorytetowi świata muzycznego. Zderzenie, teoretycznych często, koncepcji kompozytora z żywym wykonaniem i wydanie ostatecznego werdyktu dopiero po nim, otwiera drogę do włączenia prawdziwie wartościowych utworów w regularny obieg artystyczny. Jest to także koncepcja niesłychanie atrakcyjna dla publiczności, której przybliża się proces wartościowania nowej muzyki, a także sprawia się, że u współczesnego słuchacza rozbudzona zostaje ciekawość rzeczy nowych, a nie tylko tych znanych i powszechnie lubianych. Muzyka współczesna przestaje być w ten sposób domeną specjalistów i bywalców elitarnych festiwali. Konkurs zaowocuje także powstaniem wielu nowych dzieł, z których sześć doczeka się światowego prawykonania podczas tego koncertu finałowego w Radomiu.


MECENASEM KONKURSU jest International Tobacco Machinery Poland SP. Z O.O. – producent innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu tytoniowego www.itmgroup.eu International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. jest związana z regionem Radomia od 1991 roku. Firma dba o zachowanie najwyższych standardów w obszarze zrównoważonego rozwoju a w swojej działalności kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności bizensu. Od lat angażujemy się w kwestie  wspierania społeczności lokalnych, budując trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu relacje. Przez wszystkie lata funkcjonowania ustanowiliśmy ponadpokoleniowe dziedzictwo odpowiedzialności względem mieszkańców regionu, tworząc przy tym wyjątkowe miejsce do pracy. Działamy w określony sposób, bo chcemy postępować zgodnie z tym co jest właściwe dla naszego biznesu dzisiaj, ale też co jest właściwe dla ludzi i naszego otoczenia w przyszłości. Koncentrujemy się na rozwoju naszych pracowników w ramach własnej organizacji, w tym celu konsekwentnie budujemy plany rozwoju i sukcesji na poziomie krajowym i międzynarodowym. Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb naszych pracowników, klientów i organizacji samej w sobie, ale przede wszystkim zabezpieczenie naszej wspólnej przyszłości.


Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski K. Pendereckiego „ARBORETUM”

Koncert finałowy

21.11.2017 (wtorek), godz. 18:00


Sala Koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego

Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu, ul. 25 czerwca 70


Dawid Runtz – dyrygent

Radomska Orkiestra Kameralna

W programie utwory zakwalifikowane do finału konkursu ARBORETUM:

Albert Carbonell Sauri – Sketches

Gianluca Castelli – Much Madness/Four haunting delusions

Michael Gatonska – Deep is the voice of the Forest

Wojciech Kostrzewa – Novelette

Andrea Portera – Dragon-fly Emblem

Hajime Shimizu – Kazaogi – Beschwörung des Windes


Koncert z udziałem jurorów I etapu i przewodniczącego jury, prof. Krzysztofa Pendereckiego


Ceny biletów:

Normalny: 20 zł

Ulgowy: 18 zł