III edycja Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM jest już na półmetku. Albert Carbonell Sauri, Gianluca Castelli, Michael Gatonska, Wojciech Kostrzewa, Andrea Portera, Hajime Shimizu to nazwiska kompozytorów, którzy zostali wyłonieni w trakcie obrad jury spośród 110 autorów nadesłanych partytur i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu.

Konkurs był otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości bez limitu wieku. Jego specyfiką jest dwuetapowa procedura. W pierwszym etapie nadesłane anonimowo utwory oceniało trzyosobowe jury: Paul Patterson, Piotr Moss i Maciej Żółtowski. Do drugiego etapu, publicznego wykonania podczas specjalnego koncertu Radomskiej Orkiestry Kameralnej, zostało zakwalifikowanych sześć prac (podane w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów):

1. Albert Carbonell Sauri – tytuł: Sketches /Hiszpania
2. Gianluca Castelli – tytuł: Much Madness/Four haunting delusions /Niemcy (pochodzenie: Włochy)
3. Michael Gatonska – tytuł: Deep is the voice of the Forest /Polska (pochodzenie: USA)
4. Wojciech Kostrzewa – tytuł: Novelette /Polska
5. Andrea Portera – tytuł: Dragon-fly Emblem /Włochy
6. Hajime Shimizu – tytuł: Kazaogi – Beschwörung des Windes /Japonia

Jury obradowało w siedzibie Radomskiej Orkiestry Kameralnej w pierwszych dniach września. Jurorzy mieli przed sobą niełatwe zadanie. Każdej z nadesłanych partytur należało poświęcić wiele uwagi. Na podstawie samego tylko zapisu nutowego wprawne ucho kompozytora lub dyrygenta potrafi odtworzyć realne brzmienie kompozycji, choć często nie jest to zadanie łatwe, szczególnie w przypadku dzieł awangardowych, posługujących się nowoczesną, skomplikowaną notacją. Po trwających dwa dni obradach, jurorzy uzgodnili werdykt. Z niecierpliwością czekali na ujawnienie danych kompozytorów. Okazało się, że wśród najlepszych znajdują się także Polacy. Stwierdzili, że teraz pozostaje tylko czekać na koncert finałowy.
Autorzy najlepszych kompozycji zostali już poinformowani o decyzji jury i zaproszeni do Radomia na koncert laureatów, który odbędzie się 21 listopada. Po wykonaniu kompozycji przez Radomską Orkiestrę Kameralną zapadnie decyzja głównego jurora, prof. Krzysztofa Pendereckiego, o wyborze laureatów. Przyznane zostaną trzy nagrody regulaminowe:
I nagroda:     30000 zł
II nagroda:    10000 zł
III nagroda:    5000 zł

Swoje poparcie i sympatie będzie mogła wyrazić także publiczność. Każda osoba z widowni otrzyma kartę do głosowania, na której będzie mogła wskazać ulubiony utwór. Twórca, który uzyska największą ilość głosów otrzyma nagrodę specjalną w wysokości 5 tys. zł.

Celem organizowanego konkursu jest wzajemne zbliżenie muzyki współczesnej i publiczności regularnych koncertów filharmonicznych. Dotychczas realizowane konkursy nie uwzględniały udziału publiczności podczas finalnego wyboru laureatów. Unikalne jest też powierzenie funkcji jurora na tym etapie jednej osobie. Jest to tym samym konkurs autorski, w którym odpowiedzialność nie jest rozłożona na kilka, często bliżej nie znanych osób. Wzorem jest tu dla nas organizowany od wielu lat z wielkim powodzeniem konkurs Toru Takemitsu Composition Award w Tokyo, gdzie funkcję głównego jurora powierza się co roku wielkiemu autorytetowi świata muzycznego. Zderzenie, teoretycznych często, koncepcji kompozytora z żywym wykonaniem i wydanie ostatecznego werdyktu dopiero po nim, otwiera drogę do włączenia prawdziwie wartościowych utworów w regularny obieg artystyczny. Jest to także koncepcja niesłychanie atrakcyjna dla publiczności, której przybliża się proces wartościowania nowej muzyki, a także sprawia się, że u współczesnego słuchacza rozbudzona zostaje ciekawość rzeczy nowych, a nie tylko tych znanych i powszechnie lubianych. Muzyka współczesna przestaje być w ten sposób domeną specjalistów i bywalców elitarnych festiwali. Konkurs zaowocuje także powstaniem wielu nowych dzieł, z których sześć doczeka się światowego prawykonania podczas tego koncertu finałowego w Radomiu.

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Radomia.

Mecenas Konkursu: ITM Group www.itmgroup.eu
Dofinansowano z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

21.11.2017 (wtorek), godz. 18:00

Finał Konkursu Kompozytorskiego ARBORETUM

Sala Koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego
Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu, ul. 25 czerwca 70

Radomska Orkiestra Kameralna
W programie utwory zakwalifikowane do finału konkursu ARBORETUM:
Albert Carbonell Sauri – tytuł: Sketches
Gianluca Castelli – tytuł: Much Madness/Four haunting delusions
Michael Gatonska – tytuł: Deep is the voice of the Forest
Wojciech Kostrzewa – tytuł: Novelette
Andrea Portera – tytuł: Dragon-fly Emblem
Hajime Shimizu – tytuł: Kazaogi – Beschwörung des Windes
Koncert z udziałem jurorów i przewodniczącego jury, prof. Krzysztofa Pendereckiego

foto: ROK