Mieszczące się przy ul. Domagalskiego 13A Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy opracowało pierwszy w powiecie radomskim specjalistyczny program terapeutyczny oraz otworzyło grupę wsparcia dla osób z różnego rodzaju zaburzeniami łaknienia.

Nałóg jedzeniowy nie poddaje się łatwo terapiom konwencjonalnym, wielu lekarzy czy terapeutów okazuje bezsilność, czym zraża do leczenia osoby chore lub koncentruje się tylko na uregulowaniu jedzenia i wagi. Tymczasem zaburzenia jedzenia są głębszym problemem, który często wymaga współdziałania wielu specjalistów: psychiatry, psychoterapeuty, ginekologa, gastrologa, dentysty, endokrynologa i innych. Proces leczenia jest bardzo długotrwały, a jego ostateczny efekt nigdy nie jest pewien. Ważną rolę odgrywa w tym czasie, obok uczestniczenia w terapii, korzystanie z grup wsparcia dla osób z problemami z odżywianiem.

DLA KOGO?

Do grup wsparcia będzie mogła należeć zarówno młodzież w wieku 15-19 lat, jak i dorośli od 20 roku życia, którzy borykają się z takimi problemami jak: anoreksja, manoreksja (odpowiednik anoreksji u mężczyzn), bulimia, nadwaga, otyłość, nocne podjadanie, przejadanie się czy ortoreksja ( obsesja na punkcie spożywania wyłącznie zdrowej żywności). Udział w spotkaniach grupowych poprzedzony jest indywidualną diagnozą pacjenta w celu dopasowania odpowiedniego programu terapeutycznego. Oprócz zróżnicowanych form terapii zaplanowaliśmy zajęcia o charakterze integracyjnym i relaksacyjnym. Warunkiem uczestnictwa jest odbycie indywidualnej konsultacji ze specjalistą, której celem jest zdiagnozowanie rodzaju trudności oraz wybranie najlepszej formy pomocy.

CHOROBA NASZYCH CZASÓW

Coraz częściej w mediach pojawiają się dramatyczne tytuły: Śmiertelna sieć, Motylem byłam, Znikające ciała, Jedzenie to słabość, Instrukcja śmierci. Przedstawiane reportaże czy artykuły zwracają uwagę społeczną na coraz bardzie powszechny problem, jakim stają się zaburzenia odżywiania. Pokarm w dzisiejszych czasach w większości zamożnych społeczeństw stracił swoje podstawowe znaczenie odżywiające. Obecnie panuje kultura nadkomsumpcji i jada się dla przyjemności, dla pocieszenia, z powodu nudy czy oglądając telewizję. Wywołuje to skrajne zjawiska: z jednej strony wiele młodych ludzi, głównie kobiet, podejmuje działania mające na celu redukcję przyjmowanych kalorii i masy tłuszczowej, z drugiej strony stale wzrasta odsetek osób chorobliwie otyłych.
W Polsce już 65% populacji cierpi na nadwagę i otyłość, wśród młodzieży – u 2% nastolatek rozwija się kliniczny obraz anoreksji, a ponad 50% kobiet w dużych miastach regularnie praktykuje zabiegi bulimiczne - wymioty lub przeczyszczanie.

KIEDY?

Zaburzenia odżywiania najczęściej pojawiają się w okresie młodości i w efekcie rujnują życie osobiste, przekreślają szansę na macierzyństwo, wycofują z zaangażowania zawodowego i społecznego. Codzienność z nałogiem jedzeniowym jest możliwa, ale każdy kolejny miesiąc oznacza stopniową rezygnację z ulubionych zajęć, kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi oraz postępujące osłabienie kondycji zdrowotnej. Wszyscy uczestnicy grupy wsparcia otrzymają profesjonalną pomoc w rozpoznaniu, a następnie zwalczaniu mechanizmów choroby i tym samym powrotu do normalnego życia.

Dr Katarzyna Nowak
Mgr Monika Dudek

fot.CHROMA STOCK