Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu oraz Klub Rodzica JiM Radom zapraszają na konsultacje w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu pod hasłem ZAPYTAJ MNIE O AUTYZM.


Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w godzinach 10.00-19.00 w MSCDN, ul. Kościuszki 5a (parter) w Radomiu.


Zapraszamy rodziców dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, nauczycieli, terapeutów pracujących z dziećmi o zaburzonym rozwoju.


W ramach konsultacji będzie można:

  • uzyskać fachową wiedzę na temat autyzmu, diagnozy, terapii,

  • uporządkować informacje na temat placówek udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

  • spotkać się z nauczycielami i terapeutami pracującymi z dziećmi ze spectrum autyzmu,

  • porozmawiać z rodzicami dzieci z autyzmem, zainicjować grupę wsparcia dla rodziców.


Na spotkanie zapraszają:

Aneta Stańczyk, mama Oliwiera i Igora

koordynator Klubu Rodziców JiM Radom

Fundacja JiM

+48 602 455 071

a.stanczyk@jim.org

www.jim.org


Bogusław Tundzios

Kierownik MSCDN Wydział w Radomiu

+48 362 15 79

boguslaw.tundzios@mscdn.edu.pl

www.radom.mscdn.pl