Radomianka Ewa Kołodziejczyk została laureatką drugiej edycji prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego za książkę „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”. Rok temu dzieło to zostało uhonorowane Nagrodą Literacką Miasta Radomia. 

Nagroda im. prof. Kotarbińskiego przyznawana jest za wybitne dzieło humanistyczne. Została ustanowiona w ubiegłym roku dla uczczenia 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego. Jej wysokość wynosi 50 tys. zł. W tym roku do nagrody zgłoszono 44 prace.

Wyniki drugiej edycji ogłoszono 20 listopada podczas uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

W 2015 r. książka „ Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza” otrzymała Nagrodą Literacką Miasta Radomia. 

– To wybitne osiągnięcie naukowe – podkreślał wtedy przewodniczący jury prof. Arkadiusz Bagłajewski. - Autorka zapoznała się z wieloma archiwaliami zdeponowanymi w amerykańskich instytucjach, dotarła do ukrytych artykułów w czasopismach krajowych oraz w „Kulturze”. Powstała pełna, bogata w rozliczne konteksty biografia intelektualna noblisty.

- Pracując naukowo występuję zawsze jako radomianka. Większość książki powstawała w Radomiu, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy próbują uprawiać tu humanistykę - dodawała sama autorka, która dziś pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie.

Ewa Kołodziejczyk – urodzona w Radomiu, absolwentka VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu oraz filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000); studia magisterskie na lingwistyce stosowanej UW (specjalność tłumaczeniowa, od 2014); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa polskiego UJ (2005); alumn Collegium Invisibile (1996-2000); laureatka stypendium Rotary International na studia w zakresie antropologii kultury w Southern Oregon University (1998-1999).

Fot: Marian Strudziński