Prezydent Radomia we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza ogłasza drugą edycję Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda w wysokości 40 000 złotych przyznana zostanie za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2016 roku.
 
Laureata wybierze Kapituła, w skład której wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.
 
Książki do konkursu mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie Kapituły.
 
Na książki debiutantów czekamy od 24 października 2016 roku do 31 stycznia 2017 r. pod adresem:
Muzeum Witolda Gombrowicza
ul. W. Gombrowicza 1, Wsola
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem: „Nagroda”
 
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– 8 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.
 
W czerwcu 2017 kapituła ogłosi pięcioro nominowanych, zaś we wrześniu odbędzie się finał Nagrody i poznamy nazwisko laureata.
 
Wszelkie pytania można kierować do Tomasza Tyczyńskiego, sekretarza kapituły: t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl
 
W pierwszej edycji, która odbyła się w 2016 roku, kapituła skorzystała z przysługującego jej prawa i podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek za zbiór opowiadań: „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” oraz Maciej Hen za powieść: „Solfatara”.