Stolik Leszka Kołakowskiego stoi już na radomskim deptaku. To dzieło krakowskiego artysty prof. Karola Badyny, który wygrał ogłoszony przez miasto konkurs. Członkowie sądu konkursowego byli zgodni, że właśnie ta praca prezentowała najwyższą wartość artystyczną i najpełniej uwzględniała cechy anatomiczne i charakterystyczne, oddające osobowość profesora.

Rzeźba przedstawia prof. Leszka Kołakowskiego siedzącego przy kawiarnianym stoliku. Obok stoi puste krzesło, by każdy chętny mógł przysiąść się do wybitnego filozofa. - Myślę, że będzie to element wzbogacający wygląd ulicy Żeromskiego, a jednocześnie przypominający i honorujący postać wybitnego radomianina, honorowego obywatela naszego miasta, jednego z największych współczesnych filozofów – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Uroczyste odsłonięcie stolika odbędzie się w drugiej połowie października. W uroczystości ma wziąć udział rodzina prof. Leszka Kołakowskiego.

Foto: radom.pl